Lonnsoppgjor.no ble drevet av Forskningsstiftelsen Fafo som en del av aktivitetene i et forsknings- og utredningsavtale om det kollektive arbeidslivet som Fafo utførte på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet og nettsiden ble avsluttet i 2020. Prosjektleder var Kristine Nergaard.