Brudd i varehandelen

27. august ble det brudd i forhandlingene mellom partene i varehandelen. Både samordning av tariffavtalene mellom Coop-bedriftene og øvrige bedrifter i varehandelen, samt uenighet om de økonomiske rammene har blitt trukket frem som forklaringer.

Etter at Virke og Hande og kontor ikke klarte å bli enige i forhandlingene om en ny tariffavtale for varehandelen, sendes nå oppgjøret over til Riskmekleren. Partene peker på ulike årsaker til at forhandlingene ikke kom i havn. Virke-sjef Ivar horneland Kristensen sier i en pressemelding at HKs krav går langt ut over rammen i frontfaget. Konkret pekes det på en uenighet knyttet til forskuttering av sykepenger. Etter at arbeidsgiverforeningen Samfo ble lagt ned tidligere i år, er Coop-butikkene overført til Virkes landsoverenskomst med HK. Et uløst spørsmål i denne sammenheng har vært om de Coop-ansattes rett til å få forskuttert sykepenger fra NAV skulle videreføres også under ny tariffavtale. Dette var et krav som også ble reist i frontfags-forhandlingene mellom partene i industrien. Der landet de på en bestemmelse om likebehandling. Det innebar at dersom enkelte grupper i virksomheten fikk forskuttert sykepenger, så skulle det gjelde alle grupper. Den tidligere Samfo-bestemmelsen gikk lengre enn dette og fastslo at alle skulle få denne retten. I tillegg har HK krevd full lønn under sykdom, noe som innebærer at de ansatte også får utbetalt differansen mellm det som dekkes av NAV og full lønn. Dette har særlig betydning for feriepenger, noe som i liten grad dekkes av NAV. 

Parallelt med at Virke har forhandlet med HK, har arbeidsgiverorganisasjonen også forhandlet emd YS-forbundene Parat, Negotia og Finansforbundet. Også forhandlingene med Parat er brutt, mens det er pause i forhandlingene mellom de to andre YS-forbundene. Disse vil gjenopptas når situasjonen for HK og Parat er avklart.