Busstreiken avsluttet - enighet om ny avtale

Streiken blant bussjåfører ble avsluttet 1. oktober da partene, med riksmeklerens bistand, kom fram til enighet om en anbefalt løsning ( Riksmekleren:no: Riksmeklerens møtebok. LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Transport).Løsningen kom etter at riksmekleren hadde invitert partene til et møte onsdag 30. september. Møtet resulterte i at meklingen ble gjenopptatt samme dag , og en løsning ble nådd tordag morgen. Bussjåførene igjenopptok dermed arbeidet fra kl. 12.00 torsdag 1. oktober. Løsningen gjelder for de ulike tariffavtalene som inngår i konflikten, dvs. avtalene mellom Fellesforbundet, YTF og Jernbaneforbundet i NHO-området og innen Spekter. 

Partene er enige om et lønnstillegg 2 kroner per time  fra 1. april 2020 for arbeidstakere som omfattes av bussbransjeavtalen. Fagarbeidere får ytterligere 1 krone i tillegg fra 1. oktober. I tillegg får alle på avtalen et lønnstillegg på 3,50 kroner per time fra 1. oktober 2020. Dette skal kompense for manglende lønnsutvikling i oppgjøret i 2018, det vil si mindre lønnsutvikling for bussjåfører sammenlignet med andre grupper. Det er også enighet om et tillegg i 2021. Arbeidtakere som omfattes av bussbransjeavtalen skal få 2,50 per time i tillegg til resultatet fra mellomoppgjøret i 2021. Bussbransjeavtalen er en normallønnsavtale, noe som betyr at det det ikke skal forhandles lokalt. Disse tilleggene vil dermed i hovedsak være det bussjåførene kan vente å få i 2020.

Minstelønnssatsene i avtalen økes også. For turbilsjåfører økes minstelønna med kroner 12.50 per time (uten fagbrev) og kroner 13.50 per time (med fagbrev) fra 2018 (forrige hovedoppgjør) til 2020. Dette får betydning for de allmenngjorte lønnssatsene innen turbil. 

Partene er også blitt enige om en klausus som åpner for forhandlinger om regulering av lønnssatsene under fredsplikt (uten streikerett)  ved samordnede oppgjør og mellomoppgjør. Utgangspunktet for disse forhandlingene skal være anlaget for frontfagsrammen som NHO gir i samforstand med LO.

Det settes også ned utvalg som se på bransjens status og utvikling. Her skal man blant annet ta for seg teknologiutviklingen og arbeidstidsordninger. 

Streiken på bussbransjeavtalen var den andre streiken i lønnsoppgjøret 2020, etter at vekterne gikk ut i streik 16.9 2020 (Streik på vekteroverenskomstene) og varte i 11 dager og omfattet etterhvert drøye 8000 arbeidstakere i størstedelen av landet. Uenigheten gikk i hovedsak på økonomi, blant annet viste arbeidstakerorganisasjonene til at bransjen har sakket akterut i lønn sammenlignet med industriarbeiderne. Løsningen vil ikke bringe bussjåførene opp på gjennomsnittlig nivå med industriarbeiderlønn, men resultatet innebærer en større lønnsvekst for 2020 enn frontfagsrammen. Bestemmelsen knyttet til mellomoppgjør og samordenede hovedoppgjør bidrar også til å sikre at brussjåførene ikke skal sakke akterut i de årene hvor det forhandles samordnet.