Frontfagsforhandlingene utsatt til august 2020

Fredag 13. mars 2020 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å utsette forhandlingene om frontfaget til august 2020. Årsaken er situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronautbruddet. Dette betyr at øvige lønnsoppgjør utsettes til høsten 2020.

Fredag 13. mars ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å utsette forhandlingene om Industrioverenskomsten, det vil si det såkalte frontfagsoppgjøret, til august 2020. Årsaken er samfunnssituasjonen som følge av koronaviruset. Forhandlingene skal tas opp igjen 3. august 2020 og overenskomsten prolongeres (forlenges) til 21. august 2020 (Protokoll mellom Fellesforbundet og Norsk Industri). Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier på Fellesforbundets hjemmesider at dette der det eneste ansvarlige å gjøre i denne situasjonen og viser til at selv om en slik utsettelse aldri har funnet sted før, vil den kunne ivareta prinsippene ved norsk lønnsdannelse. Utsettelsen av forhandlingene om frontfaget fører til at de øvrige lønnsoppgjørene også forskyves. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland informerer i en pressemelding om at han – i forståelse og samråd med samtlige hovedorganisasjoner – har besluttet å utsette oppstart av årets meklinger til høsten 2020 (Pressemelding). I praksis betyr dette at samtlige reforhandlinger av landsdekkende tariffavtaler utsettes fram til det foreligger et resultat for frontfaget og konkurranseutsatt industri. Siden norske tariffavtaler har ettervirkning betyr dette at tariffavtalene for perioden 2018-2020 fortsatt vil gjelde. En slik utsettelse er unik i norsk forstand og viser at det er stor økonomisk usikkerhet knyttet til den situasjonen som har oppstått. Samtidig ville det også vært praktisk krevende å gjennomføre forhandlinger gitt de tiltak som er iverksatt for å unngå smitte.