KS-oppgjøret er ferdig, men ikke for Akademikerne

Oppgjørene for kommunal sektor mellom KS på den ene siden og forhandlingssammenslutningene på arbeidstakersiden  ble ferdige i går kveld. Med LO, YS og Unio ble det enighet om ny tariffavtalen, mens oppgjøret med Akademikerne går videre til mekling. 

Etter at frontfaget ble enige om et resultat med en økonomisk ramme på 1,7 %, var det klart at det var lite å forhandle om i kommunal sektor. Som følge av ettervirkningene av fjorårets oppgjør og enkelte andre tillegg, var 1,6 % allerede brukt opp. Det ble gitt et generelt tillegg på mellom 1400 kr og 1900 kr per 1. september, mens ledere får et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger for 2020. 

Kompetanseutvikling og videre arbeid for å redusere andelen ansatte i deltidsstillinger, var også en del av forhandlingsløsningen.

Mens de andre forhandlingssammenslutningene kom til enighet med KS, valgte Akademikerne å bryte forhandlingene. Dette oppgjøret går derfor til mekling, med start 23. september. Årsaken til bruddet var blant annent knyttet til  særavtalen for kommuneleger, og uenighet om hvor stor valgfrihet fastlegene skal ha nåt det gjelder legevakt. Akademikerne trekker også fram uenighet om hvordan lokale lønnsttillegg skal forhandles for lektorene som årsak til bruddet. Her ønsket Akademikerne kollektive, lokale forhandlinger, noe de ikke fikk KS med på.