Nei til KS-oppgjøret i Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet

Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet har stemt nei til forslaget om ny tariffavtale i KS-området. Oppgjøret går nå til mekling siden partene opprinnelig ble enige gjennom en forhandlingsløsning.

KS og LO Kommune, YS kommune og Unio kom 16. september fram til en forhandlingsløsning for hovedtariffavtalen på KS-området. Forslaget ble sendt til uravsetemning blant medlemmene. Den 19. oktober ble resultatene av uravstemningen offentliggjort, og to av de store forbundene i kommunal sektor hadde stemnt nei, Norsk Sykepleierforbund (NSF, nsf.no:  Nei til KS-oppgjøret – nå blir det mekling ) og Utdanningsforbundet (utdanninsforbundet.no Nei i uravstemningen – KS-oppgjøret går til mekling). Blant sykepleierne var nei-andelen 95 prosent, mens 58,5 prosent av medlemmene i Utdanningsforbundet stemte nei. Ingen av forbundene hadde så høy deltakelse at uravstemningen er bindene, men begge forbund har besluttet å si nei til resultatet. Øvrige forbund har godtatt oppgjøret. Fagforbundet, som er det største forbundet i kommunal sektor, viser imidlertid til at nei-andelen er langt høyere enn normalt (fagforbundet.no: Flertall sa ja til lønnsoppgjøret i kommunene ). Lønnsoppgjøret er også godtatt av arbeidsgiversiden  (ks.no: Hovedtariffoppgjøret 2020 – resultatet av uravstemningen ). En forklaring på nei-flertallet, og høy nei-andel blant Fagforbundets medlemmer, er den stramme økonomiske rammen og forventingene om et bedre lønnsoppgjør for arbeidstakere innen helse, omsorg og undervisning.  

Lønnsoppgjøret i KS-området går nå til mekling. Meklingen vil skje mellom KS og de to Unio-forbundene. En eventuell arbeidskonflikt kan først finne sted hvis partene ikke kommer fram til enighet gjennom meklingen. Lønnsoppgjøret i KS-området tegner dermed til å bli mer kompliserte enn opprinnelig forventet, med et nei fra Legeforeningen og klare nei-flertall blant medlemmene i to av de store forbundene.