Meklingsinnspurt og streikefare i varehandel

Riksmekler  Mats Wilhelm Ruland uttalte fredag 11. september at det er reell streikefare i lønnsoppgjøret i varehandelen NRK 11.9 2020. Riksmekleren og partene har frist fram til midnatt 11. september til komme fram til en løsning i lønnsoppgjøret mellom Hovedorganisasjonen Virke og fagforbundene Handel og Kontor i Norge (HK) i LO og Parat (YS). En eventuell arbeidskonflikt vil i første omgang omfatte om lag 5000 medlemmer i HK og i 900 medlemmer av Parat. Blant sakene det er strid om, er full lønn under sykdom og at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Forbundsleder i HK, Christopher Beckham, sier til Fri Fagbevegelse at forbundet ikke har vært så nær en arbeidskonflikt siden 1990, forrige gang riksmekleren måtte bistå partene i varehandelen for å komme fram til en løsning Fri fagbevegelse 11.9 2020. En streik i varehandelen vil i år også omfatte butikkene i Coop-kjeden siden disse er del av Virke fra og med 2020.