Nye tariffavtaler på plass i byggebransjen og i byggeindustrien

Enighet i byggfagene

Mandag 24. august 2020 ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny overenskomst for byggfagene. Arbeidstakere som omfattes av avtalen får en lønnsøkning på 0,50 kroner per time. I tillegg er minstelønnssatsene økt med 6 kroner per time. Satser for akkordarbeid og andre satser er også regulert (Riksmeklerens møtebok for Fellesoverenskomsten for byggfagene). Oppgjøret ligger innenfor rammen fra frontfaget på 1,7 prosent. Forslaget til ny Fellesoverenskomst for byggfagene skal nå ut til uravstemning og svarfristen er satt til 25. september 2020.

Partene i byggebransjen har tidligere arbeidet for å få flere kvinner inn i byggebransjen. Ved årets oppgjør fikk avtalen bestemmelser om separate toaletter og garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser.

Partene vil å fortsette arbeidet for å øke bruken av akkord i byggebransjen og skal i perioden fram til 2022 foreslå endringer som fremmer akkord som et foretrukket lønnssystem. Økt bruk av akkord betraktes som et tiltak for å øke produktiviteten i bransjen.

Partene i byggebransjen har tatt inn samme formulering om likebehandling av arbeidstakere ved forskuttering av sykepenger, som ble gjort gjeldende for frontfaget.

Også avtale for byggeindustrien

Natt til 26. august 2020 ble det enighet i meklingen  om ny tariffavtale for byggeindustien mellom Fellesforbundet og BNL (Riksmekleren møtebok for byggeindustrien). Også her ble det gitt et generelt tillegg på 0,50 kroner per time. I tillegg ble minstelønnssatsene økt med 5,50 kroner og fagarbeidertillegget ble økt med kr 1,20 per time og er nå på 14 kroner. Bestemmelsene fra frontfaget om forskuttering av sykepenger ble også tatt inn i denne overenskomsten. Fristen for å gi tilbakemelding er satt til 25. september.