Streik på sokkelen

Fagforbundet Lederne er i streik i det såkalte sokkeloppgjøret fra 30. september 2020.  Ledene har tatt ut 43 medlemmer på den Equinorplattformen Johan Sverdrup i streik, men har varslet opptrapping av streiken fra 4. oktober. Da vil ytterligere 126 medlemmer på fire plattformer tas ut i streik. 

Sokkelavtalene dekker offshore-ansatte i operatørselskapene i Nordsjøen, det vil si de som arbeider på faste installasjoner (plattformer).  Sokkeloppgjøret omfatter tariffavtalene mellom Norsk olje og gass (NHO) og fagforbundene Industri Energi (LO), Safe (YS) og Lederne (frittstående). Lederne er det minste av de tre fagforbundene som er part i sokkelavtalene. Industri Energi og Safe kom til enighet med Norsk olje og gass i meklingen. 

I følge Lederne dreier uenighet seg om deres krav om tariffavtale for medlemmer som skal jobbe i kontrollrom på land, jf. at teknologiutviklingen gjør at denne funksjonen nå delvis løses fra land (lederne.no:  Sokkelmeklingen førte ikke frem: Streik på sokkelen). Arbeidsgiversiden, Norsk olje og gass, viser på sin side til at streiken skyldes at Lederne krevde større lønnstillegg enn de andre forbundene (norskoljeoggass.no: Lederne går ut i streik, enighet med Industri Energi og Safe).