Streik på vekteroverenskomstene

Årets første streik er et faktum etter at  NHO Service og Handel og  LO-forbundet Norsk arbeidsmandsforbund (NAF) og YS-forbundet Parat brøt meklingen. Uenighet om  lønnstillegg og tillegg for arbeid på natt og helg synes å være noe av grunnen til at partene ikke fant en løsning.

Etter at meklingen ble brutt sju timer på overtid, er det klart for streik kl 12 onsdag 16.09. Det er til sammen i verkant av 800 vektere som tas ut i første omgang. Streikeuttaket er noenlunde likt fordelt mellom de to forbundene med 420 vektere i NAF og 383 i Parat. Både  NAF og Parat har hver sin tariffavtale med NHO Service og Handell, men innholdet er likt og avtalene forhandles derfor parallelt.

På grunn av at de to forbundene organiserer vektere i ulike type virksomheter, kan vektingen av ulike krav være forskjellige i de to forhandlingsorganisasjonene. Etter bruddet var et faktum pekte NAFs forbundsleder Anita Johansen på at det var flere årsaker til bruddet. De ønsket et oppgjør som skulle løfte lønnen til vekterne og bringe dem nærmere lønnsnivået til industriarbeiderlønnen - et referansepunkt som er vanlig å bruke i norsk arbeidsliv. Johansen peker imidlertid også på at de ønsket å forbedre arbeidsvilkårene for lærlinger og intensivere arbeidet mot ufrivillig deltid. Også krav om økt tillegg for fagarbeidere og tillegg for arbeid på kveld og natt ble trukket frem.

Parat peker i hovedsak på manglende vilje fra arbeidsgiversiden til å øke tilleggene for arbeid om natten og i helger som en viktig årsak til bruddet.

Arbeidsgiverne som er organisert i NHO Service og Handel har på sin side vanskelig for å forstå at vekterne går til streik i et oppgjør som er så preget av økonomisk krise som følge av covid-19-pandemien. NHO Service og Handels leder Anne-Cecilie Kaltenborn viser til at mange er permitterte i bransjen og at bedriftene sliter med manglende oppdrag som følge av lav aktivitet blant annet  på flyplassene og i kulturlivet. Hun betegner streiken som "umusikalsk" og sier at flere bedrifter er igang med nedbemanninger som følge av den økonomiske situasjonen.

Streiken kan bli utvidet med fire dagers varsel. Totalt er det rundt 4670 vektere som er omfattet av plassoppsigelsene, og som kan bli tatt ut i streik. NAF organiserer rundt 3670 av disse.