Streiken på sokkelen avsluttet

43 medlemmer av det frittstående fagforbundet Lederne ble tatt ut i streik 30. september 2020 etter at arbeidsgiversiden avviste kravet at tarifflavtalen skal utvides til å gjelde medlemmer som arbeider i kontrollrom på land. Bakgrunnen for konflikten er at ny teknologi innebærer at flere oppgaver knyttet til olje- og gassutvinning kan utføres på land i stedet for på den aktuelle plattformen. Lederne er ikke part i tariffavtaler som dekker denne typen virksomhet på land, i motsetning til de to andre forbundene på sokkelen, Industri Energi (LO) og Safe (YS). Streiken ble utvidet 5. oktober 2020 da ytterligere 126 medlemmer ble tatt ut i streik. Opptrappingen førte til at produksjonen ble stengt ned på flere olje- og gassfelt i Nordsjøen. Lederne varslet ytteligere opptrappinger fra og med 11. oktober. Ifølge media ville produksjonen på det store Johan Sverdrup-feltet (oljeutvinning) da stå i fare for å stenges ned (dn.no: Streiken i Nordsjøen kan stanse en fjerdedel av produksjonen på sokkelen). Fredag 9.10 2020 ble det kjent at partene var kalt inn til riksmekleren. Her oppnådde partene, med riksmeklerens bistand, enighet i løpet av dagen (riksmekleren.no Riksmeklerens møtebok).  Her framgår det at partene er enige om å bestrebe seg for å finne en tariffmessig løsning for denne type personell innen 1.4 2021. Man er også enige om at Lederens medlemmer og tillitsvalgte skal likebehandles med andre forbunds medlemmer og tillitsvalgte. Lederne viser til at forbundet vant fram med sitt viktigste krav (lederne.no Sokkelstreiken avsluttet – Lederne vant fram hos Riksmekleren).