Tvungen mekling i frontfaget

Fellesforbundet krevde søndag 14. august den frivillige meklngen frivillige meklingen i forhandlingene om Industrioverenskomsten avsluttet. Riksmekleren kalte partene inn til tvungen mekling mandag 17.08, og fristen for å komme fram til en løsning er natt til fredag 21.08. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for rundt 27 000 medlemmer på Industrioverenskomsten. Det betyr at en eventuell konflikt vil ramme store deler av industrien, jf. at det her ikke er noen tradisjon for trinnvis opptrapping av en konflikt slik man finner i mange andre bransjer. Det er også brudd i meklingen mellom YS-forbundet Parat og Norsk Industri, og her omfatter varslet om plassfratredelse knappe 900 medlemmer. 

Onsdag 19.8 2020 ble det også meldt brudd i meklingen for byggfagene, dvs. Fellesoverenskomsten for byggfag mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL). Her er fristen for å komme fram til en løsning  natt til mandag 24.08. En konflikt i byggfagene omfatter ca. 17000 arbeidstakere i BNLs bedrifter. Det mekles også i en tredje overenskomst - Byggeindustrien -- og man kan vente et meklingsbrudd her 20. august. Også her vil en eventuell konflikt omfatte hele industrien fra første dag. 

Fellesforbundet viser til at også permitterte medlemmer omfattes av en arbeidskonflikt ( FriFagbevegelse 18.08 2020). Hvis permitterte medlemmer tas ut i streik vil de ikke få dagpenger fra NAV, men de mottar streikebidrag fra sitt fagforbund.