• Hjem
  • 30 øre per time til forbundsvise tilpasninger

30 øre per time til forbundsvise tilpasninger

LO og NHO ble 13. mars enige om å avsette en pott til fordeling i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene

VG melder 13. mars 2018 at LO og NHO er blitt enige om å avsette en pott på 30 øre per time til bruk i de forbundvise tilpasningsforhandlingene. I følge VG krevde LO 50 øre, men fikk ikke gjennomslag for dette. Årsaken til at man regner beløpene per time, er at de fleste tariffavtalene i industri og bygg opererer med timelønn. De forbundsvise tilpasningsforhandlingene gjennomføres  i perioden 14. til 20.mars og gir partene på den enkelte tariffavtale (overenskomst) mulighet til å foreta justeringer av lønnssatsene og rette opp skjevheter med videre innen den avtalte rammen. Det  forutsettes at partene kommer til enighet, hvis ikke fordeler beløpet flatt ut i form av et generelt lønnstillegg. Lønn vil komme på dagsordenen på nytt i forhandlingens sluttfase - meklingen i april - da LO og NHO blant annet skal få lavlønntilleggene på plass.