• Hjem
  • Arbeidstid i barnehager bringes inn i kommuneoppgjøret

Arbeidstid i barnehager bringes inn i kommuneoppgjøret

Onsdag 18. april ble det overlevert nye krav i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Ett av kravene gjelder arbeidstidsordningen for barnehagelærere og pedagogiske ledere i barnehagen. Bakgrunnen er uenighet om arbeidstidsavtalen mellom KS og Utdanningsforbundet om hvor mye tid som skal settes av til planlegging. 

Forhandlingen om ny avtale for barnehager, skole og familiebarnehager i kommunene (med unntak for Oslo) pågikk på slutten av 2017 mellom KS og åtte fagforforbund. Partene kom ikke til enighet om en ny avtale. Bakgrunnen var at KS ønsket en videreføring av eksisterende avtale, mens Utdanningsforbundet og de øvrige forbundene ønsket endringer knyttet til planleggingstid og tid til for- og etterarbeid. 

I tråd med reglene i hovedavtalen ble tvisten brakt inn til en nemnd for avgjørelse. Nemndas kom til at det ikke var behov for å endre avtalen slik som Utdanningsforbundet ønsket. Utdanningsforbundet har avvist nemndas kjennelse om ny avtale, og har valgt å bringe krav om endring av avtalen inn i hovedoppgjøret. Dermed kompliseres forhandlingen på KS-området.  I følge Dagsavisen kan i overkant av 12 000 ansatte i kommunale barnehager og skolefritidsordninger, med unntak for i Oslo som har egen tariffavtale. 

Utdanningsforbundet krever både at plleggingstiden økes fra fire til fem timer per uke, og at den sikres bedre enn i dag.