• Hjem
  • Årets lønnsoppgjør i gang

Årets lønnsoppgjør i gang

Lønnsoppgjøret 2018 ble innledet 12. mars ved at LO og NHO utveklset krav.

Mandag 12. mars ble årets lønnsoppgjør innledet ved at LO og NHO utvekslet krav. Møtet fant som vanlig sted i NHOs lokaler, og pressen fikk bilde av det sedvanlige håndtrykket mellom delegasjonslederne, denne gang NHOs administerende direktør Kristin Skogen Lund og LOs leder Hans-Christian Gabrielsen. Forhandlingene mellom LO og NHO starter 13. mars, mens de forbundsvise tilpasningsforhandlingene skal gjennomføres 14. til 20. mars. Partene planlegger å bryte forhandlingene 22. mars, slik at meklingen finner sted 3. til 7. april. Brudd og mekling er vanlig prosedyre i denne typen forhandlinger, og det forventede bruddet innebærer ikke noen dramatikk. Samtidig med LO og NHO startet også forhandlingene mellom YS og NHO. Disse vil løpe parallelt, med samme dato for brudd og mekling. Det er ennå ikke klart om partene på sentralt nivå blir enige om et generelt tillegg allerede nå. Ved det forrige samordnede lønnsoppgjøret (2008) ble det gitt et tillegg på 50 øre per time som partene på den enkelte overenskomt (tariffavtale) kunne disponere. Hvis de ikke ble enige, ble tillegget gitt som et generelt tillegg.