• Hjem
  • Bekymring for AFP-løsning

Bekymring for AFP-løsning

Norsk Industri er i følge NRK bekymret for hvilke konsekvenser den offentlige AFP-løsningen vil ha for oppgjøret i privat sektor. Bakgrunnen er at de mener at ordningen er for dyr, og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen mener at den kan føre til urealistiske forventninger i privat sektor.

Lier-Hansen er kritisk til løsningen som ble fremforhandlet av partene i offentlig sektor lørdag 3. mars. Den nye ordningen fører til betydlig økte kostnader for staten, og ifølge Lier-Hansen mer enn det virksomhetene i privat sektor kan akseptere. Dette kan øke faren for streik. Han mener også at avtalen bryter med frontfagsmodellen, hvor det er partene i industrien som skal forhandle først for å få en avtale som konkurranseutsatt industri kan tåle. Arbeidsminister Anniken Hauglie mener imidlertid at ordningen er en kopi av ordningen i privat sektor, og derfor ikke kan være dyrere. Hun peker også på at en må skille mellom AFP-ordningen og ordningen med betinget tjenestepensjon.