• Hjem
  • Brudd i forhandlingene

Brudd i forhandlingene

Det er brudd i forhandlingene mellom NHO og LO/YS. Det melder NHO på sine hjemmesider.

Dermed går oppgjøret fra forhandlinger og over i meklinger. Meklingen starter rett over påske. Det er i hovedsak fire spørsmål som partene er uenige om. Det første er økonomien. 30 øre er allerede satt av under forhandlingene, men i LOs krav på økonomien var sikring av kjøpekraft, likelønn og bekjemping av lavlønn fremhevet som viktige punkter. Andre uenigheter gjelder AFP og tjenestepensjon, samt spørsmålet om regulering av reise, kost og losji for utsente arbeidstakere på industrioverenskomstens område. 

Leder av YS-Privat Vegard Einan sier at AFP og tjenestepensjon har vært de vanskeligste temaene i forhandlingene.

Meklingsfristen er 7. april med midnatt, og en eventuell streik vil starte 8. april. Samtidig med bruddet varslet LO og YS plassoppsigelse for de medlemmene i privat sektor som er omfattet av oppgjøret med NHO. Hvem som vil bli tatt i en eventuell streik, vil normalt ikke være klart før fire dager før meklingsfristens utløp.