• Hjem
  • Brudd i Oslo kommune

Brudd i Oslo kommune

Det er brudd i forhandlingene mellom Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene på arbeidstakersiden. Oppgjøret går nå til mekling, og en eventuell streik vil starte tidligst 15. oktober.

I kommunal sektor er Oslo kommune eget forhandlingsområde med egene tariffavtaler. Bruddet i forhandlingene begrunnes fra Fagforbundet med at arbeidsgiver (Oslo kommune) sa nei til å inkludere pensjonsvedtektene i tariffavtalen (fagforbundet.no: Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune). Dette ville gitt arbeidstakerorganisasjonene forhandlingsrett på pensjon. Akademikerne forklarer på sin side bruddet med at de ikke har fått gjennomslag for krav om endringer av lønnssystemet i retning en mer desentralisert lønnsdannelse (Akademikerne.no: Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo). I Oslo kommune omfattes alle yrkesgrupper av et sentralt regulativ, i motsetning til KS-området der mange yrkesgrupper med lang utdanning på høyere nivå får sin lønn fastsatt lokalt. Et lignende krav førte til en streik blant Akademikernes medlemmer i Oslo kommune i 2019. Fristen for å bli enig gjennom mekling er satt til midnatt 14. oktober.