• Hjem
  • Raskt brudd og mekling i frontfagsoppgjøret 2020

Raskt brudd og mekling i frontfagsoppgjøret 2020

Lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om industrioverenskomsten ble gjenopptatt 3. august 2020 etter å ha blitt utsatt på grunn av koronaepidemien. Samme dag brøt Fellesforbundet forhandlingene. Partene er nå i mekling. Den planlagte meklingsfristen er torsdag 20. august kl. 24.00. Oppgjøret omfatter om lag 27500 medlemmer i Fellesforbundet som arbeider i bedrifter som er bundet av Industrioverenkomsten eller i uorganiserte bedrifter som følger denne tariffavtalen. YS-forbundet Parat er også i mekling på Industrioverenskomsten. Forbundet har langt færre medlemmer og vil tradisjonelt få samme løsning som det Fellesforbundet og Norsk Industri eventuelt blir enige om. Enkelte andre tariffområder har også startet forhandlingene. Lønnsoppgjøret for byggfagene startet 6. august, mens byggeindustrien hadde forhandlingsstart 10. august. Både byggfagene og byggeindustrien er tariffavtaler mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL). Også her kom det til raske brudd, 7. august for byggfagene og 11. august for byggeindustrien. Byggfagene og byggeindustrien er områder som tradisjonelt forhandles og mekles kort tid etter frontfaget. Mekling for byggfagene er berammmet til 22. og 23. august 2020, mens det skal mekles for byggeindustrien 24. og 25. august 2020. Øvrige tariffområder begynner først forhandlingene etter at det foreligger et resultat i frontfaget. Forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor i Norge for varehandelen er planlagt startet opp 25. august. Det samme gjelder innledende forhandlingene på Spekterområdet om tariffavtalenes A-deler. Begge disse tariffområdene har en tradisjon for å komme fram til enighet uten mekling. Forhandlingene i offentlig sektor starter i begynnelsen av september, med forhandlingsstart i staten 1. september og forhandlingsstart i kommunal sektor (KS-området) 3. september. Hvis partene i offentlig sektor blir enige uten hjelp av meklingsinstituttet vil et resultat foreligge i midten av september. Hvis det blir mekling vil et resultat foreligge i midten av oktober som også er tidspunktet for en eventuell arbeidskonflikt. En rekke andre tariffområder i privat har forhandlingsstart tidlig i september, mens noen tariffavtaler først skal forhandles senere i september eller i oktober.