• Hjem
  • Det blir samordnet oppgjør

Det blir samordnet oppgjør

Det blir samordnet oppgjør i privat sektor. Det er klart etter at NHO og LO har vært i møte med Riksmekleren.

LO representantsskaps vedtak har skapt noe forvirring med hensyn til oppgjørsform. Dette har sammenheng med at LO ønsket at eventuelle uenigheter knyttet til regulering av reise, kost og losji skulle kunne være grunnlag for konflikt for det samordnede oppgjøret. Dette har imidlertid møtt motstand fra NHO. I dag ble det klart at oppgjøret skal forhandles samordnet, men med forbundsvise tilpasninger. I følge VG forutsettes det enighet i de forbundsvise forhandlingene, men med unntak for Industrioverenskomsten. Hvis ikke Norsk Industri og Fellesforbundet blir enige om endringer på bestemmelsene om reise, kost og losji, kan dette spørsmålet bringes inn til mekling. Det er imidlertid bare medlemmer på denne avtalen som kan tas ut i en eventuell konflikt. Dette innebærer at Fellesforbundet medlemmer kan bli omfattet av to ulike plassfratredelser, og av to ulike uravstemninger.