• Hjem
  • Enighet i første runde i Spekter - men mye gjenstår

Enighet i første runde i Spekter - men mye gjenstår

Spekter og arbeidstakerorganisasjone ble 10. april enige i de såkalte A-dels-forhandlingene, som innleder lønnsoppgjøret for Spekters medlemsbedrifter. Spekter ble enige med LO og YS om et generelt tillegg og et lavlønnstillegg. Det ble også enighet om tariffavtalen for bussjåfører - her kom partene fram til ny avtale gjennom mekling.

Spekter er arbeidsgiverorganisasjon for en rekke virksomheter, flertallet med offentlig tilkytning. Medlemmene omfatter blant annet helseforetakene, NSB, Nettbuss, Posten Norge, NRK, teatre og opera, Avinor med flere.

De såkalte A-dels-forhandlingene i Spekters tariffområde kan sammenlignes med de sentrale sentrale forhandlingene i privat sektor, og de økonomiske resultatene ble også de samme. I forhandlingene med LO og YS ble det enighet om generelt tillegg på kr 1950 pr år, mens lavlønnstillegget ble på  4875 kroner per år, noe som tilsvarer resulatet i privat sektor på 1 kr/2,50 kr. Partene ble også enige om de samme endringene i AFP-ordningen som det  LO/YS - NHO ble enig om.

Selv om man har nådd enighet i de innledende forhandlingene, gjenstår mange forhandlingsrunder i Spekter. Det skal forhandles i den enkelte virksomhet, og et særpreg ved Spekterområdet er at avtalene ikke lukkes før dette er gjort. Det betyr at det først er når de avsluttende forhandlingene er sluttført, at vi vet om det blir konflikt eller ikke i Spekters medlemsvirksomheter. Unntaket er avtalen for bussåfører (bussbransjeavtalen) der det foreligger anbefalt resultet. Denne var til mekling og resultater skal ut på uravstemning.

Forhandlingene om lønn er ennå ikke startet i helseforetakene. I helseforetakene fastsettes de sentrale lønnstilleggene gjennom de såkalte A2-forhandingene. Her forhandles det på sentralt nivå mellom Spekter Helse og forbundene i LO, forbundene i YS, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen med flere. Disse forhandlingene vil vanligvis gjennomføres etter at man kjenner resultatet for kommunal sektor.