• Hjem
  • Enighet i Virke-området

Enighet i Virke-området

Torsdag 26. april kom Hovedorganisasjonen Virke og deres arbeidsgivermotparter LO og YS fram til enighet om nye tariffavtaler med  en øknomisk ramme på 2,8 prosent. Oppgjøret omfatter om lag 40 tariffavtaler, der avtalene innen varehandel er de største, og ble forhandlet samordnet.

På flere av de største avtalene (grossist og varehandel) er det allerede gitt lønnstillegg gjennom ulike typer garantiordninger og tidligere avtalte tillegg. Her ble det ikke avtalt noe generelt tillegg i 2018. For øvrige overenskomstene er det avtalt tillegg i tråd med resultatet i frontfaget; et generelt tillegg på 1,30 kr og et lavtlønntillegg på 2,50 kr for områder som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Partene på Landsoverenskomsten (Virke og Handel og Kontor i Norge) har arbeidet med å modernisere språk og forenkle avtalen i perioden, og er enige om å fortsette dette arbeidet. Målet er blant annet at det skal bli lettere å bruke avtale fra nettbrett og mobil. Resultatet skal sendes til uravstemning og fristen er satt til 30. mai.