• Hjem
  • Lønnforhandlingene i gang i kommunal sektor

Lønnforhandlingene i gang i kommunal sektor

Lønnsforhandlingene i kommunal sektor startet 11. april. Forhandlingene skjer i to tariffområdet, KS-området og Oslo kommune som er eget tariffområde. På arbeidstakersiden forhandler fire hovedsammenslutninger med utgangspunkt i LO, Unio, YS og Akademikerne. Partene har tiden fram til 30. april for å komme fram til enighet. Hvis oppgjøret går til mekling, er antatt meklingsfrist 23. mai.

Lønnsoppgjørene i kommunal sektor omfatter i underkant av 500 000 arbeidstakere, hvorav drøye 430 000 i KS-området og 50 000 i Oslo kommune. Oslo kommune har egen tariffavtale og forhandler denne selv, mens KS er forhandlingspart for øvrige kommuner og fylkeskommuner. I kommunal sektor vil forhandlingene i all hovedsak dreie seg om lønn, siden partene allerede er enige i spørsmålene om tjenestepensjon og AFP. Dette betyr at partene må bli enige om fordelingen av sentrale og lokale tillegg samt bli enige om oppgjørets profil. Fagforbundets leder, Mette Nord, har tatt til orde for et rent kronetillegg for å sikre et godt resulat for lavtlønte, mens Unio krever at grupper med høyere utdanning skal priorieres og ønsker et prosenttillegg. Unio krever også en ramme på minst 3 prosent, det vil si høyere enn resultatet fra privat sektor som er anslått til 2,8 prosent, Et spørsmål som kommer på dagsordenen er lærernes lønn. Lønnsstatistikken fra TBU viser at undervisningspersonalet har hatt  lavere lønnsutvikling enn andre grupper  KS bestrider imidlertid at lærerne har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre grupper  (Lærerne har ikke sakket akterut). Vanligvis går hovedoppgjør i kommunal sektor til mekling. I 2016 fikk vi imidlertid en forhandlingsløsning. Kommunal sektor har høyere lønnsoverheng enn andre tariffområder, noe som betyr at det er mindre "friske penger" å fordele. Partene i kommunal sektor har imidlertid flere ganger valgt å forskuttere lønnsttillegg i betydningen at man også blir enige om tillegg som skal gis påfølgende år.