• Hjem
  • Forhandlingsstart for journalistene

Forhandlingsstart for journalistene

Lønnsoppgjøret for journalister i aviser startet tirsdag 24. april. Forhandlingene føres mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i NHO. NJ er en frittstående organisasjon og omfattes derfor ikke av hovedoppgjøret i privat sektor mellom LO, YS og NHO. NJ krever et generelt tillegg på 11 000 kroner, lavlønnstillegg til de som lønnes under 85 prosent av gjennomsnittet og vil også ha en ny bestemmelse for vern av fritiden. Partene har satt en frist fram til 26. april for å bli enige. Hvis ikke man blir enige, vil oppgjøret gå til mekling.