• Hjem
  • Stort ja-flertall i uravstemningen i privat sektor

Stort ja-flertall i uravstemningen i privat sektor

Lønnsoppgjøret mellom LO, YS og NHO er endelig godtatt.  Meklingsresultatet har vært ute til uravstemning, og partene meldte fredag 27. april at medlemmene sa ja.  

I LO stemte 77 prosent ja og 21 prosent nei til resultatet. Øvrige stemmer var blanke eller ble forkastet. Drøye halvparten av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen. Fellesforbundet hadde en egen avstemning om de nye bestemmelsene om reise, kost og losji (RKL). Her stemte 87 prosent ja, og deltakelsen var på 67. Meklingsresultatet ble også godtatt av YS.  Styret i YS Privat vedtok meklingsresultatet etter en uravstemning. NHO har også sagt ja til resultatet.

Uravstemninger spiller en viktig rolle viktig rolle i norske lønnsoppgjør, og både fagforbund og arbeidsgivere stemmer ved hovedoppgjør. Forhandlingsutvalg og ledelsen kan heller ikke ta for gitt at et anbefalt forslag får oppslutning. Det er flere eksempler på streiker som skyldes nei i uravstemning, blant annet storstreiken i privat sektor i 2000, streiken i verkstedindustrien i 1996 og lærerstreiken i 2014.