• Hjem
  • LO ser flere mulige løsninger på AFP

LO ser flere mulige løsninger på AFP

LO vurderer flere mulige løsninger i forhandlingene om en ny AFP-ordning, skriver Dagsavisen. Sjefsøkonom Roger bjørnstad skisserer fire mulige løsninger: endre dagens vilkår, tilleggsytelse for de som i dag faller utenfor, gradert ytelse basert på antall opptjeningsår, samt en rent innskuddsbasert ordning. De to siste av løsningene krever ifølge Bjørnstad så omfattende omlegginger slik at det ikke er realistisk å få helhetlige ordninger på plass i løpet av årets oppgjør.