• Hjem
  • Lønnsoppgjøret i finanssektoren går til mekling

Lønnsoppgjøret i finanssektoren går til mekling

Partene i finanssektoren ble ikke enige om en ny sentralavtale, og oppgjøret går nå til mekling. Finansforbundet, som representerer arbeidstakerne, begrunnet bruddet  med at den økonomiske rammen var for lav. Finansforbundet pekter på en god del av dere medlemmer kun får det generelle tillegget, ikke individuelle tillegg i bedriftsvise lønnsjusteringer. Disse vil tape kjøpekraft gitt arbeidsgivers tilbud på 0,55 % pr 1. mai. Finans Norge viser til at tilbudet er  i tråd med rammen på frontfaget. Det er også brudd i forhandlingene mellom Finans Norge og LO-forbundene i finanssektoren. Dato for mekling er ennå ikke fastsatt.

Det er sjelden at lønnsoppgjøret i finanssektoren går til mekling. Partene var i mekling i mellomoppgjøret i 2011 og i 2006 resulterte forhandlingene i streik og lønnsnemnd.