• Hjem
  • Fristen for å komme til enighet i offentlig sektor nærmer seg

Fristen for å komme til enighet i offentlig sektor nærmer seg

Partene i offentlig har frist til 30. april for å komme til enighet i lønnsoppgjørene i stat og kommune. Det er vanlig at hovedoppgjør i offenlig sektor går til mekling, men det vil heller ikke være noen stor overraskelse om noen av partene når fram til en forhandlingsløsning. Hvis det blir brudd i ett eller flere av tariffområdene, blir det mekling i mai, med antatt meklingsfrist 23. mai.

Mange av de krevende sakene i 2018-forhandlingene i statlig sektor springer ut av situasjonen med to ulike tariffavtaler som oppsto i lønnsoppgjøret i 2016. Akademikerne og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom i forhandlngene fram til en avtale som innebar en betydelig desentralisering av lønnsfastsettelsen. De øvrige tre hovedorganisasjonene brøt forhandlingene, og oppgjøret for disse gikk til mekling. Her ble det enighet om å i hovedsak videreføre prinsippene i tariffavtalen, men med utredninger om nytt lønnssystem i perioden. Spørsmål som diskuteres i forhandlingene er blant annet krav fra arbeidsgiver om å fjerne prinsippet med lønnstabeller og lønnstrinn, og en mer desentralisert lønnsdannelse. I tillegg står bestemmelene om normalarbeidsdagen på dagsordenen. Her ønsker arbeidsgiver i følge Fri Fagbevegelse å endre bestemmelsene om at arbeidet fortrinnsvis skal legges mellom 07-17. Et spenningsmoment er om LO, YS og Unio vil stå sammen om en felles tariffavtale eller ikke.

I kommunal sektor står striden blant annet om såkalt profil, det vil si fordelingen av lønnstillegg på lavtlønte og høyere lønte. Her offentliggjøres  krav og tilbud fortløpende, og så langt ser vi at LO-forbundene ønsker et høyere tillegg til de lavest lønte enn det arbeidsgiver ønsker å gi. Unio har på sin side krevd tillegg for høyere utdannede innen en ramme på 2,25 prosent. Rammen for lønnsoppgjøret i KS-området er ganske begrenset på grunn av høyt overheng fra 2017. Dette kan være forklaringen på at arbeidsgiver - KS - ikke har krevd at det avsettes midler i rammen til lokale forhandlinger.

Det forhandles også i Oslo kommune, som er eget tariffområde. Fristen for å bli enige om en forhandlingsløsning er den samme som for resten av offentlig sektor, natt til 1. mai.