• Hjem
  • NHO avviser pensjonskrav

NHO avviser pensjonskrav

NHOs representantskap vedtok 28. februar NHOs forhandlingsfullmakt for årets lønnsoppgjør. NHO avviser  krav om nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler. NHO avviser også endringer i AFP-ordningen som vil medføre økte kostnader for bedriftene, og mener at partene i samarbeid med myndighetene bør utrede en omdanning av dagens AFP-ordningen til en mer opptjeningsbasert ordning. NHO understreker at økonomiske situasjonen tilsier at lønnsveksten fortsatt må bli moderat, og årets lønnsoppgjør må bidrar til bedret konkurransekraft for næringslivet. I et intervju i NRK sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund at løsningsrommet i årets oppgjør ligger  prosent mellom 2,0 og 2,7 prosent. Skogen Lund avviser at utfordringen med å sikre bedre betingelser for de som ikke orker stå i arbeid fram til ordinær pensjonsalder skal løses gjennom nye bestemmelser i AFP-ordningen, men antyder at man kan se etter en løsning for de såkalte sliterne innenfor den sluttvederlagsordningen som er en del av tariffavtalene mellom LO og NHO.