• Hjem
  • NHO vil ikke gi LO streikerett på bestemmelsene om reise, kost og losji

NHO vil ikke gi LO streikerett på bestemmelsene om reise, kost og losji

LO har vedtatt at lønnsoppgjøret i privat sektor 2018 skal gjennomføres som et samordnet oppgjør. NHO godtar vanligvis LOs valg av oppgjørsform, men vil ikke akseptere at spørsmål knyttet til reise, kost og losji trekkes inn i den avsluttende meklingen og eventuelt grunnslaget for en arbeidskonflikt.

 LOs representantskap vedtok 27. februar at oppgjøresformen skal være samordnet, det vil si at LO og NHO forhandler alle sine tariffavvtaler under ett. I tillegg til pensjon og lønn, er endringer i bestemmelsene om reise, kost og losji (RKL) ett av LOs hovedkrav. Onsdag 28. februar ble det imidlertid kjent at NHOs forhandlingsfullmakt , som ble vedtatt av NHOs representantskap, innebærer at NHO ikke godtar at en eventuell uenighet om RKL-bestemmelsene kan bringes inn i den avsluttende meklingen mellom LO og NHO. RKL-bestemmelsene gjelder kun Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, og NHO mener at denne saken må løses mellom de to partene. Hvis LO insisterer på å trekkke RKL-bestemmelsene inn i en eventuell streik, vil NHO gjennomføre oppgjøret forbundsvist. Dette vil være et brudd på tradisjonen med at NHO aksepterer LOs valg av oppgjørsform, og det har ikke skjedd tidligere at spørsmålet om oppgjørsform er satt på dagsordenen på denne måten. Saken er ytterligere komplisert av at begge parter er bundet av interne vedtak i sine representantskap. Selv om det teknisk sett kan være mulig å framtvinge en form for samordning mot den annen parts ønske, viser historien at dette er komplisert og risikofylt. Arbeisgiversidens forsøk på å framtvinge en samordning førte for eksempel til mislykket lockout i 1986.LO og NHO har allerede vært i møte hos riksmekler Nils Dalseide om situasjonen, men det er ennå ikke kjent hva møtet resulterte i og hvordan de to partene vil ta saken videre.