• Hjem
  • Oppfordrer medlemmene til å stemme nei

Oppfordrer medlemmene til å stemme nei

Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet oppfordrer ifølge Fri fagbevegelse medlemmene til å stemme nei til resultatet fra årets tariffoppgjør. Dette til tross for at LO anbefaler medlemmene å stemme ja. 

Bakgrunnen for oppfordringen er at meklingsløsningen ikke inneholdt forbedringer av den obligatoriske tjenestepensjonen (OTP). De mener også at den økonomiske rammen for oppgjøret er for dårlig. I tillegg er de misfornøyde med at forbedringene i AFP-ordningen ikke vil konkretiseres før etter oppgjøret er ferdig. Uravstemningen skal avholdes 26. april.