• Hjem
  • Pensjon viktig i offentlig sektor

Pensjon viktig i offentlig sektor

Pensjon trekkes frem som den viktigste saken på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i offentlig sektor. Det fremkommer av en rundspørring Kommunal Rapport har gjort til KS, Unio og Fagforbundet.

KS ønsker en pensjonsordning tilpasset arbeidslinjen og med de samme prinsippene i folketrygden. Formålet er å få en pensjonsordning som gir kommunene større forutsigbarhet og lavere kostnader. KS holder det imidlertid åpent om pensjon blir en del av årets tariffoppgjør. Unios hovedprioriteringer er å få en tjenestepensjon som gjør det enklere for unge å kompensere levealdersjusteringen, men samtidig ivareta de som ikke klarer å stå i jobb til pensjonsalder. Også Fagforbundet er opptatt en en god tidligpensjonsordning, og ønsker en felles pensjonsordning for offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell, det vil si at en viss andel av det arbeidstakeren tjener vil bli spart inn i en pensjonsordning.