• Hjem
  • Reise, kost og losji

Reise, kost og losji

Reguleringer av reise, kost og losji (RKL) står sentralt i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet om revisjon av Industrioverenskomsten. Ifølge FriFagbevegelse er Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen sikker på at de vil finne en løsning på dette spørsmålet. 

Fellesforbundet har omdøpt RKL til "rettferdighet, kamp og likelønn" i forbindelse med oppgjøret. Det er særlig frustrasjonen over at bedrifter etablerer seg lokalt på de enkelte oppdragsstedene og tar inn folk der for å unngå å betale reise, kost og losji. Fellesforbundets mener det ikke er snakk om reelle etableringer, men snarere postkasseselskaper. Lier-Hansen sier at også deres medlemmer er frustert over disse bedriftene. Partene er imidlertid ikke enige om hvordan denne saken skal løses. En løsning må også tilfredstille EFTAs overvåkingsorgan som har åpnet sak mot Norge for brudd på EØS-avtalen ved at RKL-bestemmelsen er allmenngjort.