• Hjem
  • Samordnede forhandlinger i 2018

Samordnede forhandlinger i 2018

LOs representantskap vedtok 27. februar at årets lønnsoppgjør skal gjennomføres som et samordnet oppgjør. LOs krav i årets lønnsoppgjør dreier seg om pensjon, lønn og bestemmelsene for arbeidstakere som sendes på oppdrag (reise, kost og losji). LO krever forbedringer i AFP-ordningen gjennom tetting av hull for de som faller ut av ordningen når de nærmer seg avgangsalder og ved et eget tillegg for slitere som velger å gå av med tidligpensjon. LO ønsker at AFP videreføres som en avtalebasert ordning, og at ny AFP i privat og offentlig sektor skal samordnes. LO krever videre pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år. Når det gjelder lønnstilleggene, krever LO som vanlig økt kjøpekraft og at oppgjøret skal ha en likelønns- og lavlønnsprofil. Konkrete lønnskrav legges ikke fram på nåværende tidspunkt. Spørsmålene om reise, kost og losji er særlig knyttet til Industrioverenskomsten. Dette spørsmålet skal løses gjennom forbundsvise forhandlinger og eventuell mekling mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (partene i Industrioverenskomsten). Siden oppgjøret skal gjennomføres samordnet, blir det felles uravstemning og en eventuell arbeidskonflikt vil omfatte hele LO-NHO-området.