• Hjem
  • Samordnet, men en oppgjørsform vi ikke har sett tidligere

Samordnet, men en oppgjørsform vi ikke har sett tidligere

LO og NHO har gjennomført møter om gjennomføringen av lønnsoppgjøret under ledelse av riksmekleren. Konklusjonen er at lønnsoppgjøret gjennomføres som et samordnet oppgjør. Som tidligere planlagt kan det gjennomføres forbundsvise tilpasningsforhandlinger om den enkelte overenskomst (tariffavtale). Hvis LO og NHO kan også bli enige om å sette av et beløp til fordeling på den enkelte overenskomst, forhandles det også om dette. Hvis partene ikke blir enige i disse forhandlingene, videreføres eksisterende avtalebestemmelser og lønnstilleggene gis som et generelt tillegg. Uenighet tas dermed ikke med videre i lønnsoppgjøret.

Når det gjelder Industrioverenskomstens (IO) bestemmelser om RLK, kan disse trekkes inn i de avsluttende forhandlingene mellom LO og NHO, og vil også bli tema i en eventuell mekling. Opplegget for forhandlingene sikrer at partene på IO tiltrer såkalt engere utvalg, det vil si at de er sikret deltakelse i de avsluttende forhandlingene/meklingen da kun delegasjonenes mest sentrale aktører møter. Uenighet om disse RKL vil imidlertid kun føre til arbeidskonflikt innen Industrioverenskomsten område. Dette sikres ved at partene melder særskilt plassoppsigelse for dette området, og at det gjennomføres to uravstemninger for Fellesforbundets medlemmer på IO. Det vises også til at det er mulig å gjennomføre sympatiaksjoner for å støtte en eventuell konflikt på IO-området. Slike følger Hovedavtalens bestemmelser (HA § 3-6).

Årets opplegg for gjennomføringen av forhandlingene  mellom LO og NHO er en nyvinning i betydningen at vi tidligere ikke har sett en lignende oppgjørsform.