• Hjem
  • Streik blant bussjåfører

Streik blant bussjåfører

Det brøt ut streik blant bussjåfører søndag 20.09 etter at partene kom ikke fram til enighet i meklingen. Streiken omfatter i første omgang knappe 4000 bussjåfører i Oslo og Viken, men vil bli utvidet til resten av landet fra lørdag 26. september.

Mekningsfristen for den såkalte bussbransjeavtalen løp ut kl. 24.00 natt til 20.9 2020 uten at partene kom fram til enighet om en ny avtale. Dermed gikk 3800 bussjåfører ut i streik fra søndag morgen. Streiken omfatter i første omgang Oslo og Viken, men en opptrappring er varslet fra lørdag 26.9 2020. Da går ytterligere 4500 bussjåfører ut i streik. Det nye uttaket vil ramme busstransporten i store deler av landet. 

Bussbransjeavtalen omfatter tre fagforbund, Fellesforbundet og Norsk Jernbaneforbund i LO og Yrkestransportforbundet i YS, og to arbeidsgiverorganisasjoner, NHO Transport og Spekter. Bransjen har høy organisasjonsgrad både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og har også klart å samordne tariffavtaler og lønnsforhandlinger på tvers av de ulike organisasjonene. Dette betyr at mesteparten av busstrafikken i Norge kan rammes om konflikten blir langvarig. Uenigheten dreier seg om lønn og det vises, fra fagforbundenes side, til at lønnsnivået for bussjåfører har sakket akterut de senere årene. Fagforbundene viser til at man for 13 år siden, da bussbransjeavtalen ble opprettet, ble  enige om at lønna skulle nærme seg lønna i industrien. Dette har ikke skjedd, og lønnsforskjellene har økt de siste tre årene (Fellesforbundet.no: Streik for lønn og trygghet). Spekter - som har VY Buss (tidligere Nettbuss)  som medlem -- viser til at arbeidsgiverene tilbød en løsning på samme nivå som det resten av lønnstakerne kan vente seg (Spekter.no: Streik i Vy Buss). NHO Transport, den andre arbeidsgiverorganisasjonen som er part i bussbransjeavtalen, viser til at kollektivbransjen er inne i en vanskelig og usikker situasjon, noe oppgjøret må ta høyde for (transport.no: Busstreik).