• Hjem
  • Tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret er klart

Tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret er klart

Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) la i dag frem sin foreløpige rapport for 2018. Rapporten legger frem tall for lønnsveksten som vil bli brukt inn i årets forhandlinger.

TBU har beregnet en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,5 % for industrien. Anslaget som NHO, i forståelse med LO, kom med i etterkant av fjorårets forhandlinger var på 2,4  %. Det er imidlertid forskjeller innad i industrien. Mens funksjonærene fikk en årslønnsvekst på 2,5 % fikk industriarbeiderne 2 %. Lønnsoverhenget, det vil si virkningen av fjorårets tillegg på lønnsveksten i 2018 er beregnet til 1,1 % i industrien.