• Hjem
  • Tariffoppgjøret i finanssektoren er igang

Tariffoppgjøret i finanssektoren er igang

Onsdag 18. april startet forhandlingene mellom Finans Norge og YS-forbundet Finansforbundet og LO finans. Foruten lønnsøkning, var det krav knyttet til likelønn, kompetanseutvikling og sikring av midlertidige ansettelser som ble overlevert arbeidsgiverne i dag. LO finans krever også en endring i avtalens omfangsbestemmelser, som skal sikre at LO-forbundene får like vilkår for opprettelse av nye tariffavtaler innenfor finans-området som det Finansforbundet har.