Brudd i lønnsoppgjøret

LO og NHO klare ikke å bli enige i forhandlingene om årets mellomoppgjør. Dermed går oppgjøret til mekling. Meklingen vil trolig finne sted 30. og 31. mars.

Smatidig med at forhandlingene ble brutt, har LO varslet plassoppsigelse for 163 000 medlemmer i privat sektor. Dette er i tråd med vanlig praksis, og legger grunnlaget for en streik dersom partene heller ikke finner en løsning i meklingen. 

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen forklarer bruddet med at arbeidsgiverne ikke var villige til å la arbeidstakerne ta del i den forbedrete økonomien i norske virksomheter. LO ville både ha reallønnsvekst og et eget lavlønnstillegg til de som tjener under kr 429 000  i året, skriver frifagbevegelse.no.

NHO ønsker en lønnsvekst som forbedrer norske bedrifters konkurranseevne. NHO-leder Ole Erik Almlid sier at han fortsatt har tro på at partene skal komme til enighet i meklingen.

Også i oppgjøret mellom YS og NHO ble det brudd i forhandlingene i dag, og YS  har meldt plassoppsigelse for samtlige av sine medlemmer som omfattes av forhandlingene. Meklingen i dette oppgjøret vil foregå parallelt med meklingen mellom LO og NHO.