TBU: Årslønnsvekst på 2,8 % i 2018

Årslønnsveksten i 2018 ble på 2,8 %. Det viser den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU). Dette er i tråd med hva partene i frontfaget forventet da de kom til enighet i april i fjor. Beregningenefra TBU over årslønnsveksten i de store forhandlingsområdene ligger også nært opp til denne rammen.

Både indutriarbeiderne og funksjonærene i industrien hadde i følge TBUs beregninger en årlønnsvekst på 2 2/3 i 2018. De tar med seg et samlet overheng inn i mellomoppgjøret i 2019 på 1,2 %. 

Selv om de store forhandlingsområdene ligger tett opp til industrien, er det noe versjon:

  • Virke-bedrifter i varehandelen: 2,7 %
  • Finanstjenester 3,1 %
  • Kommunene: 2,9 %
  • Staten: 2 2/3 %
  • Spekter (uten helseforetakene): 2,9 %
  • Helseforetakene: 3 1/4 %

Hele rapporten kan leses her.